Overdragelse af andelsbolig sker via foreningens ventelister.

Vi har interne og eksterne venteliste, og reglerne for opskrivning til foreningens eksterne venteliste D er:

Opskrivning på Ekstern venteliste D, sker ved indstilling fra en nuværende andelshaver i foreningen. Hver andelsbolig kan indstille 1 til venteliste D.

Det koster kr. 200,- pr. år at stå på ventelisten. Gebyret, der bekræfter din plads på listen, skal indbetales til foreningens konto hvert år i december måned.

Indbetales det årlige gebyr ikke inden d. 1. januar, slettes du af listen. Betales der efter d. 1. januar, ryger du bag i køen, i en rækkefølge, der følger den dato gebyret er indbetalt.

For at blive skrevet op på listen skal du indbetale kr. 200 til konto 2270-4389449100 i Nordea med angivelse af dit navn.

Når du står på venteliste D kan du kun afslå tilbud om lejlighed to gange før du ryger af ventelisten. Derfor er det vigtigt, at du skriver med det samme til vores e-mail  wesselsgade20ab@gmail.com, hvis du ikke længere ønsker at stå på venteliste D.

Det er dit eget ansvar at sørge for at indbetale gebyret, og det er også dit eget ansvar at give foreningen besked om eventuel ændring af e-mailadresse og adresseændring, da bestyrelsen ikke påtager sig ansvar for at finde din nye adresse.

Evt. henvendelse kan ske på wesselsgade20AB@gmail.dk og ler@boelskifteadm.dk

Oplysninger om ejendommens økonomi, boligafgift m.v. udleveres ikke, før der afgives tilbud om en andel.

Kontakt

Kontakt bestyrelsen

Benyt formularen nedenfor til at sende en mail til bestyrelsen. Formularen bør ikke bruges til henvendelser af hastende karakter, da der kan gå op til en måned før bestyrelsen er samlet og kan svare.

Felter med * skal udfyldes.

Vibeke Friis Jespersen
Formand

Jeanette Knox
Bestyrelsesmedlem

Mette Grønbeck Rasmussen
Bestyrelsesmedlem

Helene Christensen
Næstformand

Selma Mongelard
1. suppleant

Christina Wilcken
2. suppleant